S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular:

 1. Apostille (Lahey Sözleşmesi) Şerhi nedir?
  Apostil tasdiki, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu ile tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. 
  Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu’nda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirir. Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansı’nın tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. 
  Bir Apostil belgesinin bileşenleri:
  Apostil tasdiklerinde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir Apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur: 
  * Belgenin düzenlendiği ülkenin adı;Belgeyi imzalayan kişinin adı;Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı;
  * Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
  * Tasdik edildiği yer;
  * Tasdik edildiği tarih;Apostili düzenleyen makam;
  * Apostil numarası;
  * Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi;
  * Apostili düzenleyen yetkilinin imzası.            

  “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi” 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak Türkiye açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan sözleşmenin 1. maddesinde Apostil Şerhi’nin. “Akit Devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir Akit Devlet ülkesinde kullanılacak olan resmi belgelere” uygulanacağı öngörülmektedir. Anılan sözleşmeye taraf ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde düzenlettikleri söz konusu belgeleri taraf olan diğer ülkelerde doğrudan kullanmaları, bu suretle işlemlerde külfetin azaltılması, kolaylığın ve süratin sağlanması amaçlanmaktadır.