Hizmetler

* Noter, Adliye ve Konsolosluk gibi makamlar ve özel sektör için, Yunanca-Türkçe ve Türkçe-Yunanca olarak sözlü, yazılı ve ardıl tercüme hizmetleri

* Noter tasdik işlemleri

* Apostille (Lahey Sözleşmesi) Şerhi alınması

* Orijinal evrakların Yunanistan’dan veya Türkiye’den teslim alınması

* Orijinal evrakların ve Noter tasdikli resmî tercümelerinin Yunanistan’da veya Türkiye’de teslim edilmesi

* İthalat ve ihracat işlemlerinde doğabilecek sorunlarda evrak takibi ve resmî tercüme hizmetleri

* İthalat ve ihracat işlemlerinde (isteğe bağlı olarak) malın yüklenmeden önceki son kontrol işlemleri

* Yunanistan’da gayrimenkul alımı veya şirket kuruluşu amacıyla yapılacak hukukî işlemler için tercüme ve danışmanlık hizmetleri

* Türkçe ve Yunanca bilen avukatlarla işbirliği yaparak Yunanistan ile ilgili hukukî süreçlerin neticelendirilmesi